Bedrijfsnoodplannen

Het opstellen van een bedrijfsnoodplan is iets wat elke organisatie zeer serieus moet nemen. Mediton kan u helpen met het opstellen van een professioneel bedrijfsnoodplan.

Wat is een bedrijfsnoodplan?

In elk bedrijf of instelling kan zich een calamiteitensituatie voordoen. Vanuit de Arbowet bent u verplicht om hier uw beleid op af te stemmen. Daarom moet in een bedrijfsnoodplan omschreven staan op welke wijze u omgaat met een noodsituatie.

Inhoud van bedrijfsnoodplan

In een bedrijfsnoodplan staat vastgelegd welke procedures gevolgd moeten worden in geval van een calamiteit. Hierbij wordt uitgegaan van een ‘worst case’ scenario: wat kan er in het ergste geval gebeuren tijdens (bijvoorbeeld) een brand of een bommelding. Er wordt beschreven wat er gedaan moet worden en hoeveel hulpverleners hiervoor nodig zijn. Ook bepaald u welke voorzieningen aanwezig moeten zijn om de veiligheid te optimaliseren.

Regelgeving omtrent bedrijfsnoodplan

Met het bedrijfsnoodplan beschikt u over een onmisbaar document waarin zaken als wat te doen bij calamiteiten en het voorkomen ervan tot in detail zijn uitgewerkt. Dit moet worden gaan in het kader van verplichte vastlegging vanuit de Arbowet. Volgens artikel 15 van de Arbowet is elke werkgever of organisatie in Nederland verplicht een calamiteitenplan (bedrijfsnoodplan) en een bedrijfshulpverlener (bhv’er) te hebben.

Mediton helpt u graag!

Mediton heeft jarenlange ervaring met het opstellen van bedrijfsnoodplannen voor allerlei verschillende typen bedrijven en instellingen. Naast het opstellen van bedrijfsnoodplannen verzorgen wij verschillende opleidingen en cursussen omtrent bedrijfshulpverlening. Voor meer informatie over ons uitgebreide aanbod kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.